Máte spoločnosť s.r.o. ale už ju nijako nevyužívate a týmto neplní daná spoločnosť svoj účel? Radi by ste sa jej zbavili, no neviete ako? Na ezmluva.sk nájdete naše postupy likvidácie spoločnosti s.r.o. a zároveň ponuku pre vykonanie takejto služby.

Sme spoločnosť zaoberajúca sa:

-začatím ale aj ukončením podnikania,

-vytvorením virtuálnych sídiel

-účtovníctvom

-rôznymi typmi zmlúv a mnohým ďalším.

Okrem spomínaných služieb poskytujeme všetky advokátske služby.

zhromaždenie spoločníkov

Samotnú likvidáciu s.r.o. nie je také jednoduché vykonať je vhodné zveriť túto tortúru niekomu, kto vie v týchto záležitostiach pracovať efektívne a presne. Práve odborná spoločnosť je to pravé pre Vás. Zverte túto záležitosť profesionálom. A práve preto Vám túto službu ponúkame už za cenu 599 EUR. Nechajte Vašu starosť na našich pleciach a najmä skúsenostiach, a zverte nám do rúk svoju nefunkčnú či inak neprosperujúcu spoločnosť s.r.o.

Zrušenie spoločnosti a teda likvidácia s.r.o. – postup je možné zhrnúť do troch základných častí a teda :

-prijatie rozhodnutia o zrušení spoločnosti s.r.o. a jej následnom vstupe do likvidácie

-samotná likvidácia spoločnosti s.r.o.

-vymazanie spoločnosti s.r.o. z registrácie v obchodnom registri.

spoločníci s.r.o.

Všetky tieto body Vám ponúkame za poplatok len 599 EUR. Všetky právne úkony a ostatné náležitosti vrátane konečnej správy likvidátora a zápisnice z valného zhromaždenia pre Vás vypracujeme za danú cenu. Taktiež v konečnej a poslednej fáze likvidácie.s.r.o. podáme daňovému úradu oznámenie o samotnej https://www.faustyna.pl/zmbm/kiekrz/dom-samotnej-matki/ likvidácii s.r.o., ktoré bude zároveň obsahovať žiadosť o súhlas správcu dane s vymazaním spoločnosti s.r.o. z obchodného registra. Po schválení a odsúhlasení správcu dane následne podáme návrh na vymazanie s.r.o. z OR. Už sa nemusíte trápiť so svojou neaktívnou spoločnosťou s.r.o., obráťte sa na nás a využite naše služby.