Potrebujete advokáta z Banskej Bytrice, určite sa obráťte na advokátsku spoločnosť LEXANTE. Sme advokátska spoločnosť s dlhoročnou praxou. Ponúkame vám rýchle a dynamické riešenie vašich právnych problémov. Máme mnoho skúsenosti v rôznych oblastiach práva, obchodu, podnikania a auditu. Neváhajte nás kontaktovať a my vám ponúkneme naše právne poradenstvo na najvyššej profesionálnej úrovni. Naše vyše 49-ročné skúsenosti z nás urobili dynamickú advokátsku kanceláriu a teda dynamický advokátsky tím. Naše pôsobenie v oblasti práva je skutočne rozmanité a preto nás neváhajte kontaktovať, či už v oblasti riešenia sporov, v oblasti riešenia nehnuteľností, bankového, a finančného práva, obchodného práva, ale rovnako tak aj v oblasti trestného práva. Nie je na mieste myslieť si, že každý jeden spor musí skončiť na súde.

váhy pravdy

Je mnoho možností, ako riešiť spory a my sme presvedčený, že väčšina sporov sa dá riešiť mimosúdnou cestou. Samozrejme, sme pripravení na riešenie sporov aj priamo na súde a preto nás nič neprekvapí. Verte, že vaše záujmy budeme naplno a s odhodlaním hájiť. Samozrejme mimosúdnym dohodám a súdnym sporom sa dá vyhnúť aj preventívne, a preto pokiaľ máte akýkoľvek problém, je na mieste a je vhodné, obrátiť sa na naše právne poradenstvo. Pokiaľ ste presvedčený, že máte určitý typ problému, ktorý by mohol smerovať k súdnemu riešeniu, určite sa obráťte na nás a využitie právne poradenstvo. Spoločne sa pokúsime nájsť najvhodnejšie riešenie ako váš problém vyriešiť v čo najkratšej dobe, bez zbytočných a dlhých súdnych procesov.

právo paragraf

Ako sme už uviedli naše najzakladanejšie body sú tri a teda:

  1. Právne poradenstvo
  2. Mimosúdne riešenie sporov
  3. Súdne zastupovanie

Verte, že nech váš problém je už akýkoľvek, dokonale sa naň pripravíme a na najvyššej profesionálnej úrovni vám ho pomôžeme naplno riešiť.