Vplyvom rôznych okolností každoročne v mnohých spoločnostiach nastávajú viaceré zmeny, ktoré sa týkajú zmeny predmetu podnikateľskej činnosti, konateľov či dokonca aj prevodu obchodného podielu. Tieto činnosti patria medzi bežne realizované zmeny, ktoré je však vždy potrebné zapísať aj do Obchodného registra. Ešte pred samotným zápisom uskutočnených zmien v Obchodnom registri je nevyhnutné dodržať podmienky, ktoré samotnej zmene predchádzajú. Prevod obchodného podielu Ezmluva je napríklad možné vykonať jedine vtedy, keď je táto možnosť uvedená aj v Spoločenskej zmluve alebo v Zakladateľskej listine.

prevod obchodného podielu

Čo sa týka osoby, na ktorú obchodný podiel môže byť prevedený, smie ísť o niektorého zo spoločníkov, ale taktiež aj o inú tretiu osobu, ktorá v spoločnosti nefiguruje. V oboch prípadoch je však nevyhnutné, aby prevod či už na spoločníka alebo inú osobu dovoľovali zakladateľské dokumenty. V prípade, že prevod je na základe zakladateľských dokumentov povolený, dodržiava sa všeobecne stanovený postup krokov.

valné zhromaždenie

Na začiatok je potrebné zhromaždiť všetku dôležitú dokumentáciu, ktorá pozostáva z už spomenutých zakladateľských dokumentov, ako je Spoločenská zmluva alebo Zakladateľská listina, prezenčnej listiny, rozhodnutia jedného zakladateľa alebo zápisnice z Valného zhromaždenia. Najdôležitejším dokumentom spomedzi všetkých však je Zmluva o prevode obchodného podielu. Proces prevodu podielu sa potom začína uskutočnením rozhodnutia zakladateľa spoločnosti alebo zvolaním Valného zhromaždenia, na ktorom sa získajú taktiež aj zvyšné spomenuté dokumenty. V prípade, že prevod je zakladateľom alebo Valným zhromaždením schválený, môže sa prejsť k vyplneniu Zmluvy o prevode obchodného podielu. Vyplnená zmluva aj spoločne s doloženou dokumentáciou sa následne odosiela ako návrh na prepísanie zmien do Obchodného registra. Akákoľvek uskutočnená zmena potom oficiálne platí od jej zapísania v tomto registri.