Začiatok podnikania môže byť trochu chaotický a veľa ľudí odradí už len samotné založenie obchodnej spoločnosti. Teda fakt, že takúto spoločnosť musia zapísať do Obchodného registra SR (OR SR) a následne zaevidovať na daňový úrad kvôli DPH.

So zápisom firmy do OR SR to spravidla nebýva také jednoduché a zaberie to svoj čas. Potrebné budú všetky zakladateľské listiny, voľba predmetu podnikania a doloženie živnostenských opatrení, zaevidovanie oficiálneho sídla firmy (potrebný súhlas majiteľa nehnuteľnosti) či potreba zaplatiť na začiatok základné imanie v minimálnej výške 5 000 eur. A keď prejdete týmto základným procesom (ktorý môže trvať aj mesiac), je čas zaregistrovať firmu na daňový úrad (ak chcete byť platiteľom DPH a čerpať z toho rôzne výhody).

Mince, hlina

Proces založenia firmy preto nie je vždy vyhovujúci pre každého podnikateľa. Niektorých možno ženie čas a potrebujú sa chytiť nejakej konkrétnej príležitosti čo najskôr. Nechcú strácať čas s takýmito postupmi, no nemajú na výber. Hoci moment, na výber predsa len majú!

Čo konkrétne znamená, že nejakú firmu môže podnikateľ kúpiť!

  • Respektíve nechať na seba prepísať obchodný podiel už založenej obchodnej spoločnosti určenej na predaj.

Kúpa obchodnej spoločnosti je tým najrýchlejším a vo svojej podstate aj najjednoduchším riešením pre všetkých, ktorí sa chcú vyhnúť procesu pri zakladaní novej firmy.

Marketing, podnikanie

Výhodou je, že takáto (zvyčajne s.r.o.) už prešla zápisom do OR SR a v mnohých prípadoch je tiež zaregistrovaná pre DPH. A samozrejme bolo pri nej splatené základné imanie. V takomto prípade môže mať podnikateľ iniciatívu o kúpu a predaj ready made sro, čo je vlastne novozaložená obchodná spoločnosť, s ktorou sa ešte reálne nepodnikalo a spravidla bola založená len nedávno. Výhodou je, že z tohto dôvodu je riziko ( záväzky a pohľadávky) pri kúpe a následnom podnikaní minimálne.