Mnoho ľudí sa pri púšťaní do podnikania rozhodne pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným. Niektorých tento proces odrádza kvôli tomu, že ho považujú za komplikovaný, avšak ide o splnenie niekoľkých jednoduchých, ale zároveň dôležitých krokov. Pokiaľ si netrúfate založiť s.r.o. samostatne, môžete sa obrátiť na niektorú z firiem, zaoberajúcich sa službami založenia obchodných spoločností. V prípade, že sa rozhodnete uskutočniť založenie s. r. o. „vlastnoručne“, je potrebné sa oboznámiť s nasledujúcimi podmienkami:

založená s.r.o.

 • S.r.o. môže byť založená minimálne jednou osobou, prípadne viacerými spoločníkmi, ktorých maximálny počet nesmie byť viac než päťdesiat.
 • S.r.o. nemôže byť založená osobou, ktorá je považovaná za daňového dlžníka, nedoplatky na poistení alebo exekúcie.
 • S.r.o. má základné imanie v hodnote minimálne 5000 eur, ktoré je zložené z vkladov jednotlivých spoločníkov, pričom vklad jedného spoločníka je minimálne 750 eur.

zakladanie s.r.o.

Po oboznámení sa so základnými podmienkami môžeme prejsť na postupnosť krokov založenia s.r.o.:

 1. Krok – výber oblasti a predmetu podnikania – konkrétna oblasť, v ktorej budete vyvíjať svoju podnikateľskú činnosť, prostredníctvom s.r.o.
 2. Krok – výber sídla spoločnosti – adresa, ktorá bude slúžiť ako oficiálne sídlo s.r.o. pri zápíse do Obchodného registra
 3. Krok – výber obchodného názvu spoločnosti – jedinečné meno s dodatkom s.r.o. alebo dlhou verziou (spoločnosť s ručením obmedzeným)
 4. Krok – výber konateľa, správcu vkladu a jednotlivých spoločníkov – rozdelenie úloh osobám, ktoré sa budú podieľať na činnosti s.r.o.
 5. Krok – vypísanie Zakladateľskej listiny alebo Spoločenskej zmluvy – v prípade jednej osoby sa vypisuje Zakladateľská listina, a v prípade niekoľkých spoločníkov sa vypisuje Spoločenská zmluva
 6. Krok – vypísanie a získanie ostatných zakladateľských dokumentov – potvrdenie o splatení vkladu od Správcu dane, súhlas od majiteľa nehnuteľnosti slúžiacej ako sídlo, úradom overený vzor podpisu konateľa a ďalšia dokumentácia
 7. Krok – získanie Živnostenského oprávnenia od Živnostenského úradu – osobné alebo elektronické ohlásenie živnosti na Živnostenskom úrade
 8. Krok – získanie potvrdenia o súhlase od Správcu dane a Sociálnej poisťovne – potvrdenie o tom, že osoba, ktorá zakladá s.r.o. nemá žiadne nedoplatky, dlhy alebo exekúcie
 9. Krok – žiadosť o zapísanie s.r.o. do Obchodného registra – odoslanie elektronického návrhu o zapísanie s.r.o. do Obchodného registra